Limited ve Anonim Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarı Artırıldı

25.11.2023 tarih, 32380 sayılı resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (7887) ile şirketlerin asgari sermaye tutarları artırılmıştır.

6102 sayılı TTK'nun 332.maddesinin 1.fıkrasında anonim şirketler için 50.000,00 TL. olarak öngörülen asgari sermaye tutarı 250.000,00 TL'ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000,00 TL'den asgari sermaye tutarı 500.000,00 TL.ye yüksetilmiştir.

6102 sayılı TTK'nun 580.maddesinin 1.fıkrasında limited şirketler için asgari sermaye tutarı 10.000,00 TL'den, 50.000,00 TL'ye yükseltilmiştir.

Yukarıda yer alan kararlar, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.