Türkiye de Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı )

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, iş stratejisi modeli şeklinde algılanmaya başlandı. Tanım olarak, ''bazı mal ve hizmetlerin bir sözleşmeye bağlı olarak dışarıdaki bir kaynaktan sağlanması'' şeklinde ifade edilmektedir. Dış kaynak kullanımının hayata geçmesi ile birlikte, günümüze kadar birçok alanda genişleme ve büyüme ivmesi gözlemlenmiştir.

Ülkemizde dış kaynak kullanımı (outsourcing), son 20 yıl içerisinde etkisini fazlaca göstermektedir. Özellikle şirketlerin, büyüyen departmanlarında dış kaynak kullanımına atfedilen önem bir hayli artmaktadır. Bu sayede şirketler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri dış kaynak kullaranarak hızlı ve verimli bir şekilde alabikdlerini görmektedir.

Dış kaynak kullanımı,

- Kullanıcısına (Temel Amacı), ''Maliyet Avantajı'' Sağlar,

- Kullanıcısına, ''Etkinlik'' ve ''Verimlilik'' Sağlar,

- Kullanıcısına, ''Rekabet'' Desteği ve Temel Konularına ''Odaklanmalarını'' Sağlar,

- Kullanıcısına, Uzmanlık Gerektiren Alanlarda, ''Erişilebilirlik'' Sağlar,

Yukarıda yer alan temel amaçlara ek olarak yetenek ve yetkinlik alanlarında da, dış kaynak kullanımı aktif rol oynar. Düşünün ki, bir şirketin yönetmiş olduğu tüm departmanlarında yer alan olayların tamamına vakıf olması pek mümkün değildir. Özellikle kobilerin bazı departmanları kurmaları, maliyet ve sorumluluk almasına neden olur. Bu nedenle kobilerin (her şirket türünde olduğu gibi) amaçlarının kar elde etmek olduğunu düşündüğümüzde, dış kaynak kullanımının doğru bir yaklaşım olduğu kaçınılmazdır.

Ülkemizde, yerli ve yabancı özel sermayeli şirketler çoğunluğa sahiptir.(kamu şirketlerine nazaran) Öteden beri yabancı sermayeli şirketler girmiş oldukları ülkelerde, o ülkeyi tanımak adına dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyarlardı. Ancak günümüze gelindiğinde dış kaynak kullanımı oldukça yaygınlaşmış, öyleki ofis yatırımı yapmak yerine dış kaynak kullanımı sayesinde, hazır ofisler tercih sebebi olmuştur. Yerli şirketlerimize gelindiğinde dış kaynak kullanımlarının sınırlı olduğu, genellikle aile geleneklerinin iş yapma kültürlerine sirayet ettiği görülmektedir. Elbetteki gelenekler iş kültürlerinin bir parçası, ama tek başına yeterli olmadığı örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır.

Dünyadaki şirketler, Finans, Muhasebe, İK, Lojistik, İdari İşler vb. gibi alanlarda, dış kaynak kullanımına büyük ölçüde ihtiyaç duyarlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dış kaynak kullanımına olan talepler, çeşitli farklar göstermektedir. Avantajlar arasında yer alan maliyet ve riskten kaçınma hususları, dış kaynak kullanımına olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde sunulan hizmetlerde sağlanan dış kaynak kullanımı, gerek alan taraf gerekse de hizmeti sunan taraf açısından bazen sorunları da beraberinde getirmektedir.

Çözüm öneleri arasında, dış kaynak kullnımı tercihinde bulunurken, sunulan hizmetin kaliteli, güvenli, doğru ve zamanında aktarılması dikkatle takip edilmelidir. Karşınızdakinin konuya hakim ve tecrübe sahibi olması, ihtiyaçlarınızı karşılama da ciddi yol gösterici olabilir. Sorunlara karşı gösterilen proaktif yaklaşımlar, olası riskleri de bertaraf edebilir. Bu konuda eğil ve tecrübe sahibi kişilerden destek alınması, faydalı olacaktır.