Bordrolama

İş ve Sosyal

Güvenlik

Firmaların İnsan Kaynakları (İK) departmanlarında, işçi ve işveren tarafları arasında kurulan iş sçzleşmelerinin iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında sorumlulukları paylaşılmaktadır. Gerek işçi tarafı gerekse de işveren tarafının yerine gietirmesi gereken bazı sorumlulukları bu kapsamda aktarılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada işçi-işveren taraflarının en başta gelen sorumlulukları arasında, işgörme ve ücret ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Bunun için ise, bordrolama (hesaplanma) işlemlerinin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sırasında yapılan hesaplamalarda vergi,sgk ve diğer yasal yükümlülüklerinin doğru yapılması büyük önem arz etmektedir.

Hesaplamalar tek başına yeterli olmamakla birlikte, yasal bildirimlerin de doğru ve zamanında yapılması istenir. Bu bağlamda hepsini bir bütün olarak dikkate alınması, kaçınılmazdır.

Personel özlük dosyaları ile puantaj verilerinin paylaşılması,

Tüm bilgilerin ve pauntaj verilerinin sistem aracılığıyla kayıt altına alınması,

Gerekli hesaplamaların doğru ve mevzuat hükümlerine göre yapılması,

Gerekli kontrol süreçlerinden geçirilrek, uygunluğunun denetlenmesi,

İlgili İK departmanı ile gerekli tüm verilerin paylaşılması,RB Kataloğu İncele
RM

Muhasebe - Kontrol ve Raporlama

RD

Danışmanlık - Risk Yönetimi

RT

Talebinizi Bize İletin