Yeniden Değerleme Oranı 2022-3.Dönem

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

- 2022-3.Geçici Vergi Döneminde,

- 30.09.2022,

- Yeniden Değerleme Oranı : % 92,93,

  • İlgili Sirkülere Buradan     Ulaşabilirsiniz.