Aile Şirketlerinde Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık, ''mevcut bütçenizi nasıl kullanabileceğinizi veya nasıl yönetebileceğinizi anlayabilme yeteneğidir'' şeklinde ifade edilmektedir. Paranın bulunması ile bazı kavramlarda gelişim göstermiştir. Bunlardan birisi de, finanstır. Her bir milletin kendisini ifade eden para birimi oluşturması, finansın doğmasına sebep olmuştur. Fiinans bilindiği gibi, kişi yada kurumlara aktivitelerini yerine getirmek amacıyla sağlanan fonlardır. Aynı zamanda bu kişileri belirsizliklerden ve risklerden korumaya yaradığı düşümülür.

Bireysellerdeki finansal okuryazarlık ile tüzellerdeki finansal okuryazarlık, bilgi ve tecrübeyle değişkenlik göstermektedir. Bunların en başında finansal araç kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bireysel tasarruf sahipleri ellerinde bulundurdukları tasarruflarını, doğru finansal araçlara yönlendirme konusunda zorluk çekmektedir. Bunun başlıca sebepleri ise, gerekli okumaları yapmak konusundaki yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Tasarruf yaparkende, geleneksel yatırım aracı konusunda ısrarcı olmaları gelmektedir.

Şirketlerde ise, durum biraz daha bireysellere göre iyimser olabilir. Özellikle finansal araçlar konusunda almış oldukları danışmanlıklar sayesinde, kendilerini koruma altına almaya çalışmaktadırlar. Tabiki bunu yapan şirketlerin bir bölümü, bu hizmetler sayesinde kendilerini finansal araçlarla koruyabilme imkanına sahip olabilir.

Gelelim aile şirketlerindeki finansal okuryazarlık durumuna. Bazı aile şirketlerinde karar alıcıların güven ve yönetişim konularında fazlaca hassas davrandıklarını görüyoruz. Yetki devrinin etkin yapılmaması nedeniyle, hızlı davranma ve karar almada zorluklar yaşadıkları görülmektedir.

Aile şirketlerinde finansal okuryazarlık oluşumunda, dikkate alınması beklenenler;

- Şirket kültürüne uygun gerçekçi ''bütçe planları'' hazırlamak,

- Gelir, yatırım ve harcamalara uygun ''tasarruflarda'' bulunmak,

- Ürün ve hizmetlerde, birden fazla yerden ''teklif almak'',

- Finansal araçlar konusunda ''destek'' almak,

Özellikle finansal araçların kullanımı konusunda, her şirketin destekler almasında fayda görüyoruz. Finansal risk sonuçlarının ağır olması, temel sebep olarak da gösterilebilir. Risklerden korunmak adına profesyonel desteğin önemli olduğu, desteklerin alınması sonra tamamlayıcısı olarak şirket yönetiminin doğru uygulamaları da hayata geçirmeleri beklenir.

Finansal okuryazarlıktan bahsederken, tek başına finans kurumlarının (bankalar, finansman şirketleri, ödeme şirketleri, vb.) algılanması yanlış olur. Finansın oluştuğu her alan, finansal okuryazarlık için dikkatle takip edilmesi gereken alanlardır. Şirketlerin finans ve muhasebe departmanlarının profesyonelce yönetiliyor olması, o şirketlerin zoruluklar karşısındaki kaslarının da bir o kadar güçlü olduğunu gösterir. Hatta bize göre finansal okuryazarlığın, şirket yönetimleri tarafından tüm çalışanlara ders niteliğinde aktarılması beklenmektedir. Bu sayede, aile içerisinde yer alan diğer bireylere de katkı sağlamış olursunuz.