2023 Yılı MTV Oranı-Eğlence Vergisi-Kdv İstisnası

2023 yılı MTV artış oranı 6582 sayılı Karar, makina ve teçhizat yatırımlarına ait KDV istisnası 6583 sayılı karar, Eğlence Vergisi ile ilgili karar 6584 sayılı Karar ile bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

2023 Yılında Uygulanacak MTV artış Oranı,

2022 Yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı ( % 122,9) MTV Kanununun 5.maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6.maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için MTV artış oranı % 61,5 olarak belirlenmiştir.

Sanayi Sicil Belgesine sahip mükellefler ile Ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflere sağlanan KDV istisna süresi uzatıldı

Sanayi sicil Belgesine sahip imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan yeni makina ve teçhizat alımları ile teknoloji bölgelerinde bulunan ar-ge ve tasarım merkezlerindeki mkellefleri desteklemeye yönelik alacakları yeni makina ve teçhizat alımları 31.12.2024 yılına kadar KDV'den istisna edilmiştir.

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Eğlence Vergisi oranı değişiklik yapılana kadar sıfırlandı.

Yerli film gösterimlerinden alınan eğlence vergisi oranı, % 0

Tabancı film gösterimlerinden alınan eğlence vergisi oranı, % 0

Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, % 0 tespit edilmiştir.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.
  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.
  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.