Pratik

Bilgiler

 •    Asgari Ücret
 • Brüt Asgari Ücret :                                                     20.002,50 TL.

  İşçi Sgk Primi (% 14) :                                                 2.800,35 TL.

  İşçi İşsizlik Primi (% 1) :                                                 200,03 TL.

  İşveren Sgk Primi(% 15,5) :                                        3.100,39 TL.

  İşveren İşsizlik Primi (% 2) :                                          400,05 TL.

  Gelir Vergisi (% 15) :                                                      İstisna

  Damga Vergisi (% 0,759) :                                             İstisna

  Net Asgari Ücret :                                                      17.002,13 TL.

  İşveren Maliyeti :                                                       23.502,94 TL.

 •    Prime Esas Kazanç Sınırları
 • Asgari Sınır :                                                             20.002,50 TL.

  Azami Sınır :                                                            150.018,90 TL.

 •    Kıdem Tazminatı Tavanı (30.06.2024)
 • Tavan :                                                                     35.058,58 TL.

 •    Yemek Yardımı (Vergisiz)
 • Yemek Bedeli (Kdv Hariç) :                                          170,00 TL.

 •    Engellilik İndirim Oranları
 • I.Derece Engeliler :                                                    6.900,00 TL.

  II.Derece Engeliler :                                                   4.000,00 TL.

  III.Derece Engeliler :                                                  1.700,00 TL.

 •    Çocuk Yardımı İstisnası
 • Sgk:                                                                              400,05 TL.

 •    Aile Yardımı İstisnası
 • Sgk:                                                                           2.025,00 TL.

 •    Doğum Yardımı
 • 1.Çocuk için:                                                                300,00 TL.

  2.Çocuk için:                                                                400,00 TL.

  3.Çocuk için:                                                                600,00 TL.

 •    Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri
 • 110.000,00 TL'ye kadar                                                                                              : % 15

  230.000,00 TL'nin - 110.000,00 TL'si için 16.500,00 TL, Fazlası                               : % 20

  870.000,00 TL'nin - 230.000,00 TL'si için 40.500,00 TL, Fazlası                              : % 27

  3.000.000,00 TL'nin - 870.000,00 TL'si için 213.300,00 TL, Fazlası                         : % 35

  3.000.000,00 TL'den fazlasının - 3.000.000,00 TL'si için 958.800,00 TL, Fazlası    : % 40

 •    Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Dilimleri
 • 110.000,00 TL'ye kadar                                                                                               : % 15

  230.000,00 TL'nin - 110.000,00 TL'si için 16.500,00 TL, Fazlası                                : % 20

  580.000,00 TL'nin - 230.000,00 TL'si için 40.500,00 TL, Fazlası                               : % 27

  3.000.000,00 TL'nin - 580.000,00 TL'si için 135.000,00 TL, Fazlası                          : % 35

  3.000.000,00 TL'den fazlasının - 3.000.000,00 TL'si için 982.000,00 TL, Fazlası     : % 40

                                       Yıllık Ücretli İzin Süreleri :                                                                                                      GÜN

 •   Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (Beş yıl dahil) :                                                                                         14

 •   Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara :                                                                                     20

 •   Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar :                                             26

 •   Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi :     20

                                       İhbar Tazminatı Hizmet Süresi :                                                                                             ÜCRET

 •   6 Aydan Az Süren Hizmet Süresi İçin :                                                                                                          2 Haftalık Ücret

 •   6 Ay - 1,5 Yıl Arası Hizmet Süresi İçin :                                                                                                         4 Haftalık Ücret

 •   1,5 - 3 Yıl Arası Hizmet Süresi İçin :                                                                                                              6 Haftalık Ücret

 •   3 Yıldan Fazla Hizmet Süresi İçin :                                                                                                                8 Haftalık Ücret

 •    Fatura Düzenleme Sınırı (E-Arşiv) :                                                                        6.900,00 TL.

 •    Masrafa Yazılabilen Demirbaş Sınırı :                                                                     6.900,00 TL.

 •    Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Oro Aylık Kira Bedeli :                                        26.000,00 TL.

 •    Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan % 5'lik Vergi İndirimi Tavan Sınırı :       4.400.000,00 TL.

 •    Elektronik Ortamda Yapılan Satışlarda Vergi Muafiyet Sınırı :                         1.100.000,00 TL.

 •                      Beyanname Türü :                                           Beyan Süresi :                                           Beyan Ödeme Süresi :

 •    Yıllık Gelir Vergisi :                                                          1 - 31 Mart                                                31 Mart - 31 Temmuz

 •    Yıllık Kurumlar Vergisi :                                                   1 - 30 Nisan                                                      30 Nisan

 •    Geçici Vergi :                                                1.Dönem         17 Mayıs                                                        17 Mayıs

                                                                               2.Dönem        17 Ağustos                                                     17 Ağustos

                                                                               3.Dönem        17 Kasım                                                        17 Kasım

 •    Üç Aylık Muhtasar :                                      1.Dönem         26 Nisan                                                         26 Nisan

 •    Aylık KDV :                                                                 28 Ocak-Aralık                                                        28 Ocak-Aralık

 •    Aylık KDV-2 :                                                              21 Ocak-Aralık                                                        23 Ocak-Aralık

 •    Form Ba-BS :                                                             31 Ocak-Aralık                                                        31 Ocak-Aralık

 •    Dijital Hizmet Vergisi :                                                31 Ocak-Aralık                                                        31 Ocak-Aralık

 •    Turizm Payı :                                                              31 Ocak-Aralık                                                        31 Ocak-Aralık

 •    E-Defter Yüklama Süreleri (Aylık) :                            Ocak      -    30 Nisan                                              Temmuz     -    31 Ekim

                                                                                            Şubat      -    31 Mayıs                                             Ağustos      -    30 Kasım

                                                                                            Mart        -    30 Haziran                                          Eylül           -     31 Aralık

                                                                                            Nisan      -    31 Temmuz                                         Ekim           -     31 Ocak

                                                                                            Mayıs      -    31 Ağustos                                         Kasım         -     28 Şubat

                                                                                            Haziran   -    30 Eylül                                              Aralık          -     31 Mart / 30 Nisan

 •    E-Defter Yüklama Süreleri (3 Aylık) :            1.Dönem       31 Mayıs

                                                                               2.Dönem       31 Ağustos

                                                                               3.Dönem       30 Kasım

                                                                               4.Dönem       31 Mart (GV) - 30 Nisan (KV)