Mal ve Hİzmetlere Uygulanan Kdv Oranları ile Harç Tutarlarında Artış

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazete de yayımlanmıştır.

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1.maddesinin 1.fıkrasının a-) bendinde yer alan kdv oranı % 18 den % 20'ye, b-) bendinde yer alan % 8 ibaresi % 10 şeklinde güncellenmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı resmi gazete de yayımlanmıştır.

2.07.1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifelerde (sürücü belgesi harçları hariç) yer alan 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil)% 50 oranında artışına, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının 20.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.
  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.