7440-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan, başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.

09.03.2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.(Kesinleşmiş Alacaklar)-3. (Dava Safhasında Bulunan Alacaklar)-4.(İnceleme ve Tarh.Safh.Alacaklar)-5.(Matrah ve Vergi Artırımı)-6.(İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi)-7.(Sgk Alacakları) ve 8. ((Eksik İşçilik-İdari Para Cez.) maddeleri ile 10.(Diğer Hükümler) maddesinin 3.-4.-5.-8.-9.-11.-12.-13-.14.-15.-16.-17.-18.-19.-20. fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar, bu başvuru bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit öddeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.