BLOG

Yeni Vergi Affında Son Viraj!

Bilindiği üzere ‘’Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı’’ başlıklı bir çok kamu kurumunun faydalandığı en kapsamlı vergi aflı olan 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yer alan af kanunu hayat geçirilmiş idi.

Bu kanun ile yaklaşık 6.3 milyon vatandaşın toplam 90 milyar TL borcu olduğunu Maliye Bakanı tarafından açıklanmıştı. Bu borca uygulanacak faizlerin ise silineceği ve Yİ-ÜFE oranyla ilave tutar alınacağı vurgulanmıştı. Nitekimde öyle oldu ve Gelir İdareesinin yapmış olduğu açıklama ile yapılandırılan toplam tutar 31,3 milyon olup, yaklaşık 3 milyon üzerinde vatandaşın faydalandığı açıklanmıştır.

Hayata geçirilen bu kanun ile yüz tutmuş, geride kalmış, unutulmuş vergi borçlarının yeniden yapılandırılarak ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bunun için yapılan bütün uğraşların sonucu, bekleneni verip vermediği Maliye Bakanlığı nezdinde ayrıca değerlendirildiğini düşünüyoruz.

Nitekim hali hazırda bu kanun tartışılırken gün geçmediki yeni bir vergi affı dünyamıza girmiştir.

7020 sayılı kanun; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Peki Neden Yeni Bir Vergi Affı Gündemde!
Yürürlüğe giren bu vergi affında hedeflenen kitlenin, gelir idaresi başkanlığının açıklamalarına göre 15 Temmuz 2016 döneminden sonra mükelleflerin mağduriyetlerinin olduğu ve bu mağduruiyetlerin giderilmesi içinde bu kanunun çıkarıldığı vurgulanmıştır. Bu sayede Temmuz 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması öngülmektedir.

Mükelleflerin faydalkanacağı borçlar neleri kapsiyor!
Kanundan faydalanmak isteyen mükelleflerin borcunun kesinleşmiş olması kaçınılmazdır.
Kesinleşmiş vergi borçlarına ait bir kaç örnek aşağıda sunulmuştur;

  • 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
  • Kanun kapsamına giren idari pazar cezaları ve diğer kamu kuruluşlarına olan borçlar,

Başvuru Şekli ve Süresi!
Maliye Bakanlığını, ve diğer kamu kuruluşlarına olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.Maliye bakanlığı için yapılacak başvurlarda ise iayrıca gelir idaresi başkanlığının internet sitesinden başvuru yapılabilmektedir.

Borca Faiz İşeletilecek midir!
7020 sayılı kanun kapsamında borcun aslına ilaveten 6736 sayılı kanun kapsmında uygulandığı gibi, bu kanun kapsamında da Yİ-ÜFE oranında bir gecikme zammı yöntemi uygulanacaktır. Bu yöntem ile uygulanan zam oranlarını kanun kapsamında resmi gazete de belirtilmiştir.

Borçları Taksitlendirebilir miyiz! Katsayı Uygulaması Olacak mıdır!
Bahsedilen süreler içerisinde başvuru yapılarak, ister peşin ister taksitle ödeme imkanı bu kanunda da görülmektedir. Bunun için başvuru sırasında taksitlendirme yapmak şsteye mükelleflerin altı, dokuz, oniki ve on sekiz ay eşit şekilde taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bu taksitlendirmelere ek olarak daha önceki kanun maddelerinden de alışılagelmiş, katsayı uygulaması devam ettiği görülmektedir.

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır ifadesi kanunda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak; ekonominin çalkantıda olduğu dönem tabir edilen, ve bunun için kısa süreli bri verg i affına dahil edilen bu uygulamadan yararlanılacak mükellef sayısının, bir önceki vergi affında yararlanılan mükellef sayısının altında kalacağı yorumu yapılabilir. Bir önceki vergi affından faydalanarak sonraki süreçte mağduriyet yaşayan ve yaşamaya devam eden mükelleflerin (yapılandırması bozulan mükelleflerin) , bu vergi affı kapsamına da girmeleri de pek mümkün olmayabilir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.