Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7338) bugünkü resmi gazete de yayımlanarak yürülüğe girmiştir.
Detaylı bilgi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:7326) bugünkü resmi gazete de yayımlanarak yürülüğe girmiştir.
Detaylı bilgi

Daha önce kamuoyu ile detayları paylaşılan, bazı vergilerin ve yapılacak değişiklikleri içeren 7194 nolu kanun; 07.12.2019 tarih 30971 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır.Uygulamaya alınacak vergi ve hükümlere gelin birlikte bakalım;
Detaylı bilgi

Asgari ücret tespit komisyonu sonrası 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında uygulamaya alınan asgari ücret tutarı Brüt : 2.558,40 TL, Net : 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla (2018 Yılı Brüt : 2.029,50 TL.) , yaklaşık %26 seviyesinde bir artış olduğunu görmekteyiz. Daha önceki senelerde artışın bu denli yüksek olmadığı görülmekte olup, yaşanan enflasyon artışının asgari ücrete de yansıdığı şeklinde yorumlayabiliriz.;
Detaylı bilgi

Son yıllarda hükümetin gerek teşvik gerekse farklı düzenlemeleri ile kamuoyunda reformlara imza attıkları vurgulanmaktadır. Bunlardan biri de; ''7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' tasarısı oldu. Bu tasarı ve gelecekte açıklanması beklenen diğer değişikliklerle, mutad olmuş, ömrünü tamamlamış, yeniliklere ayak uyduracak, teknolojik gelişmeleri de barındıracak düzenlemeler hayatımıza girmiş olacak.;
Detaylı bilgi

Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizin ve ülkelerin de büyük sorunu haline gelmiş; ‘’işsizlik’’ hayatımızın vazgeçilmez sorunları arasında yerini korumaya devam etmektedir. Her geçen gün ‘’nasıl oluyor da bu soruna bir çözüm üretemiyoruz’’ diye tepkiler gösteriyor olsak da, toplumların huzurunu, refahını ve yaşamlarını tehlike altına alan büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bağlamda uygulanan çabaların çok eskiye gitmeden, son beş - on yılın değerlendirmesini yaparak, yapılan teşviklerin ve alınan kararların işsizlik oranlarına ne denli etki yaptıklarını yeniden hatırlayalım;
Detaylı bilgi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaşarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yasada belirtildiği gibi, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan (özel sektör ve kamu sektörü çalışanları) bireysel emeklilik sistemine dahil edilmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Kanun hükümlerine göre bir emeklilik sözleşmesi olması ve emeklilik planına dahil edilerek, aylık prim esas kazancın % 3’ü nispetinde kesinti yapılarak bu fona aktarılması açıkça belirtilmiştir. Bu zorunluluk ile çalışanların, 2017 yılı için en düşük 53,33 TL, en yüksek ise 399,94 TL tutarında zorunlu tasarruf etmeleri sağlanmaktadır. Bu zorunluluk 01.01.2017 tarihinde ilk defa hayata geçirilerek 1.000 kişi ve üzerinde çalışılan işyerlerinde geçerli olmak üzere başlamış olup, belirli tarihlerde kademeli olarak kişi sayıları düşürülmüştür.
Detaylı bilgi

Bilindiği üzere ‘’Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı’’ başlıklı bir çok kamu kurumunun faydalandığı en kapsamlı vergi aflı olan 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yer alan af kanunu hayat geçirilmiş idi. Bu kanun ile yaklaşık 6.3 milyon vatandaşın toplam 90 milyar TL borcu olduğunu Maliye Bakanı tarafından açıklanmıştı. Bu borca uygulanacak faizlerin ise silineceği ve Yİ-ÜFE oranyla ilave tutar alınacağı vurgulanmıştı. Nitekimde öyle oldu ve Gelir İdareesinin yapmış olduğu açıklama ile yapılandırılan toplam tutar 31,3 milyon olup, yaklaşık 3 milyon üzerinde vatandaşın faydalandığı açıklanmıştır. Hayata geçirilen bu kanun ile yüz tutmuş, geride kalmış, unutulmuş vergi borçlarının yeniden yapılandırılarak ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bunun için yapılan bütün uğraşların sonucu, bekleneni verip vermediği Maliye Bakanlığı nezdinde ayrıca değerlendirildiğini düşünüyoruz. Nitekim hali hazırda bu kanun tartışılırken gün geçmediki yeni bir vergi affı dünyamıza girmiştir. 7020 sayılı kanun; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Peki Neden Yeni Bir Vergi Affı Gündemde!
Detaylı bilgi