PRATİK BİLGİLER

 Asgari Ücret  01.01.2021 - 31.12.2021
 Brüt Asgari Ücret     3.577,50 TL
 Net Asgari Ücret     2.825,90 TL              (AGİ Dahil,Bekar)
 
 Kıdem Tazminatı Tavanı  01.07.2021 - 31.12.2021
 Kıdem Tazminatı Tavanı     8.284,51 TL
 
 Sosyal Güvenlik Primine Esas kazanç Sınırları  01.01.2021 - 31.12.2021
 Alt Sınır     3.577,50 TL
 Üst Sınır   26.831,40 TL
 
 Vergisiz Yemek Bedeli                 2021
 Yemek Yardımı Muafiyeti (KDV Hariç)          25,00 TL
 
 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı                 2021
 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı   0,759%
 
 Engellilik İndirim Oranları                 2021
 I. Derece Engelliler     1.500,00 TL
 II. Derece Engelliler        860,00 TL
 III. Derece Engelliler        380,00 TL
 
 Ücretler İçin Gelir Vergisi Dilimi                 2021
 24.000 TL ye kadar   % 15
 53.000,00 TL'nin 24.000,00 TL'si için 3.600,00 TL,  fazlası   % 20
 190.000,00 TL'nin 53.000,00 TL'si için 9.400,00 TL,  fazlası   % 27
 650.000,00 TL'den fazlasının 190.000,00 TL'si için 46.390,00  TL, fazlası   % 35
 650.000,00 TL'den fazlasının 650.000,00 TL'si için  207.390,00 TL, fazlası   % 40
 
 Ücret Dışındaki Gelirler İçin, Gelir Vergisi Dilimi                 2021
 24.000,00 TL'ye kadar   % 15
 53.000,00 TL'nin 24.000,00 TL'si için 3.600,00 TL,  fazlası   % 20
 130.000,00 TL'nin 53.000,00 TL'si için 9.400,00 TL,  fazlası   % 27
 650.000,00 TL'den fazlasının 130.000,00 TL'si için 30.190,00  TL, fazlası   % 35
 650.000,00 TL'den fazlasının 650.000,00 TL'si için  212.190,00 TL, fazlası   % 40
 
 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü,            Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları            Özel Sektör
 Özürlü   0,03
 Eski Hükümlü -   -
 Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı   -
 Terör Mağduru -   -
 
 Yıllık ücretli izin süreleri                   Gün
 Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)   14
 Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara   20
 Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl  ve daha fazla olanlar   26
 Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı  yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20
 
 Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı
 6 Aydan Az Süren İş İçin   2 Haftalık Ücret
 6 Ay-1,5 Yıl Arası   4 Haftalık Ücret
 1,5 Yıl-3 Yıl Arası   6 Haftalık Ücret
 3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin   8 Haftalık Ücret
 
 2021 Yılı için Asgari Geçim İndirimi        Aylık Tutar ( TL )
 Medeni durumu  
 Bekar   268,31
 Evli eşi çalışan   268,31
 Evli eşi çalışan 1 çocuklu   308,56
 Evli eşi çalışan 2 çocuklu   348,81
 Evli eşi çalışan 3 çocuklu   402,47
 Evli eşi çalışan 4 çocuklu   429,30
 Evli eşi çalışan 5 çocuklu   456,13
   
 Evli eşi çalışmayan   321,98
 Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu   362,22
 Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu   402,47
 Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu   456,13
 Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu   456,13
 Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu   456,13
 
 Çocuk Yardımı İstisnası             Tutar ( TL )
 SGK     71,55
 GV (0-6 yaş arası)   -
 GV (6 yaş üstü)   -
 
 Aile Yardımı İstisnası             Tutar ( TL )
 SGK   357,75
 Doğum Yardımı             Tutar ( TL )
 1 Çocuk İçin   300,00
 2 Çocuk İçin   400,00
 3 Çocuk İçin   600,00