BORDROLAMA HİZMETLERİ

Bordrolama; insan kaynakları departmanlarının en büyük yapı taşlarından biri olarak yerini almaktadır. Sürekli değişen sgk mevzuatı, yapılan teşvikler ve tebliğler bu konuda İk departmanlarının ve ik yapısı olmayan butik şirketlerin de takip etmesi gereken önemli konulardan biridir. Tabi ki teknolojinin de önemi bir hayli yüksektir. Özelikle bordrolamada hesaplamaların doğrulunun yanında ücret gizliliğinin de, şirketler ve ik departmanlarınınca öneminin ne kadar büyük olduğunu bilmekteyiz.

Rich outsourcing, yılların vermiş olduğu bilgi ve birikim sayesinde hesaplamalarınızda etkin rol üstlenerek harcayacağınız zamanı ve fazla maliyeti ortadan kaldırmış olacaktır. Bu sayede sizlerin ise tasarruf yapmanız kaçınılmaz olacaktır.

Sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz;

  • İşyeri SGK dosyasının açılması(tescili)
  • Personel işe alım sürecinin yürütülmesi (İşe giriş bildirgesinin hazırlanması ilgili kurumlara paylaşılması)
  • Personel ücret bordrosunun hazırlanması
  • Personel işten çıkış işlemlerinin yapılması (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs hizmetler)
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması
  • Diğer bildirgelerin hazırlanması (İşkur çizelgesi, teşvik bildirimleri,
  • Diğer raporlar ( ücret muhasebe fişi ,bordro detay raporu, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar karşılığı raporu)