MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Günümüz dünyasında, şirketlerin muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında eksiklikler yaşadığını gözlemlemekteyiz. Gerek teknoloji değişimleri, gerekse değişmekte olan mevzuat hükümleri, bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu değişimler sonrası şirketlerin sorunlara karşı mücadelesi, hem maliyet hem de zaman açısından pek mümkün görülmemektedir. Şirketlerin varlıklarını sürdürülebilmeleri için gerekli olan güvenin ve doğruluğun büyük hayati önem taşıdığını bilmekteyiz.

Rich O utsourcing olarak biz; Muhasebe ve Mali Müşavirlik konusunda, başta karmaşık hale gelebilecek riskleri ortadan kaldırarak, doğru iş, güvenli kaynak prensibiyle kuşkusuz iş yapmayı hedefliyor, sizlere ise sadece faaliyet alanınızda ilerlemenin çözümünü sunuyoruz.

Bu alandaki hizmetlerimiz ise;

  • Tek Düzen Hesap Planına Uygun Muhasebe Kayıtlarının Tutulması,
  • Tevsik Edici Belge Kontrolü,
  • Cari Hesap Mutabakat İşlemleri,
  • Stok Takibi, Kontrolü ve Raporlanması,
  • Maliyet Muhasebesi İşlemleri,
  • Beyannamelerin Hazırlanması ve Onaylanması(Kdv.1-2, Damga, Muhtasar, Geçici Vergi, Ba-Bs Formları)
  • Yıllık Gelir Vergisi Hazırlanması ve Raporlanması,
  • Kurumlar Vergisi Hazırlanması ve Finansal Tabloların Hazırlayarak Analiz Etmek.
  • Kdv iade hakkı bulunan firmalar için, Kdv iade listelerinin hazırlanması ve mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şube ve İrtibat bürolarına ait muhasebe süreçleri,