PRATICAL INFORMATION

Asgari Ücret 01.01.2019-31.12.2019
Brüt Asgari Ücret 2.558,40 TL
Net Asgari Ücret 2.020,91 TL (AGI Dahil, bekar veya eş çalışıyor)
 
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2019-30.06.2019
Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL
 
Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları 01.01.2019-31.12.2019
Alt Sınır 2.558,40 TL
Üst Sınır 19.188,00 TL
 
Vergisiz Yemek Bedeli 2019
Yemek Yardımı Muafiyeti(KDV Hariç) 19,00 TL
 
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2019
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,759%
 
Engellilik İndirim Oranları 2019
I. Derece Engelliler 1.200,00 TL
II. Derece Engelliler 650,00 TL
III. Derece Engelliler 290,00 TL
 
Ücretler İçin Gelir Vergisi Dilimi 2019
18.000,00 TL ye kadar 15%
40.000,00 TL'nin 18.000,00 TL'si için 2.700,00 TL, fazlası 20%
148.000,00 TL'nin 40.000,00 TL'si için 7.100,00 TL, fazlası 27%
148.000,00 TL'den fazlasının, 148.000,00 TL'si için 36.260,00 TL, fazlası 35%
 
Ücret Dışındaki Gelirler İçin, Gelir Vergisi Dilimi 2019
18.000,00 TL'ye kadar 15%
40.000,00 TL'nin 18.000,00 TL'si için 2.700,00 TL, fazlası 20%
98.000,00 TL'nin 40.000,00 TL'si için 7.100,00 TL, fazlası 27%
98.000,00 TL'den fazlasının 98.000,00 TL'si için 22.760,00 TL, fazlası 35%
 
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -
Terör Mağduru -
 
Yıllık ücretli izin süreleri Gün
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20
 
Hizmet Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 Aydan Az Süren İş İçin 2 Haftalık Ücret
6 Ay-1,5 Yıl Arası 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıl-3 Yıl Arası 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret
 
2019 Yılı İçin Asgari Geçim İndirimi Aylık Tutar ( TL )
Medeni Durumu  
Bekar 191,88
Evli eşi çalışan 191,88
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,66
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,44
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,82
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 307,01
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,20
   
Evli eşi çalışmayan 230,26
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20
 
Çocuk Yardımı İstisnası Tutar ( TL )
SGK 51,17
GV (0-6 yaş arası) 57,48
GV (6 yaş üstü) 28,74
 
Aile Yardımı İstisnası Tutar ( TL )
SGK 255,84