BLOG

Asgari Ücretli Çalıştıranların, Eylül-Aralık arası Aylara Dikkat!

Asgari ücret tespit komisyonu sonrası 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında uygulamaya alınan asgari ücret tutarı Brüt : 2.558,40 TL, Net : 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla (2018 Yılı Brüt : 2.029,50 TL.) , yaklaşık %26 seviyesinde bir artış olduğunu görmekteyiz. Daha önceki senelerde artışın bu denli yüksek olmadığı görülmekte olup, yaşanan enflasyon artışının asgari ücrete de yansıdığı şeklinde yorumlayabiliriz.

Bu artışın asgari ücretlilerin dışında ücret alanları da etkilediğini söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Şöyle ki, daha önce brüt 2.100,00 ve 2.500,00 TL. aralığında ücret alan kişilerin, asgari ücret seviyesine geldiğinden de bahsedebiliriz. Ancak, asgari ücret artışından kaynaklanan farka ilave bir performans veyahut kıdem süreleri dikkate alınmış mıdır? Bunu işverenlerin hesapladıkları maliyetler sonrası verdikleri tepkilerden anlayabiliriz.

Tabi ki bu artışların birde vergisel durumu söz konusu. Özelikle son beş yıldır asgari ücret artışlarında vergi dilimlerinin aynı artışı göstermediği, bunun neticesinde de ikinci gelir vergisi dilimi olan %20’lik vergi dilimi devreye girmiştir. Asgari ücretlinin gelirinden birde %5‘lik vergi kesilmesi, şüphesiz sayıları her geçen gün artan asgari ücretlilerin yaşam kalitelerini daha da fazla etkileyecektir. Hal böyleyken devletin uyguladığı politika ile asgari ücretlinin ikinci gelir vergisi dilimine denk gelen aylarda, farkın asgari ücrete tamamlanması sağlanmıştır.

Tablo-I

                                                                                                                                           Asgari Ücret Hesaplaması

   

                      Brüt             SSK İşçi      İşsiz.İşçi      SSK İşv.      İşsiz.İşv.      Küm.Vergi Matr.      Gelir Verg.      Damga Verg.      Asgari Geçim İnd.      Net Ücret      Toplam Mal.      

Ocak            2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17                 2.174,64                326,20                19,42                      191,88                  2.020,91           3.006,12

Şubat          2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17                 4.349,28                326,19                19,42                      191,88                  2.020,91           3.006,12

Mart            2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17                 6.523,92                326,20                19,42                      191,88                  2.020,90           3.006,12

Nisan          2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17                 8.698,56                326,19                19,42                      191,88                  2.020,91           3.006,12

Mayıs          2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               10.873,20                326,20                19,42                      191,88                  2.020,90           3.006,12

Haziran      2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               13.047,84                326,20                19,42                      191,88                  2.020,91           3.006,12

Temmuz    2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               15.222,48                326,19                19,42                      191,88                  2.020,91           3.006,12

Ağustos     2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               17.397,12                326,20                19,42                      191,88                  2.020,90           3.006,12

Eylül           2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               19.571,76                404,78                19,42                      191,88                  1.942,32           3.006,12

Ekim          2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               21.746,40                434,93                19,42                      191,88                  1.912,17           3.006,12

Kasım        2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               23.921,04                434,93                19,42                      191,88                  1.912,17           3.006,12

Aralık         2.558,40       358,18         25,58        396,55          51,17               26.095,68                434,93                19,42                      191,88                  1.912,18           3.006,12

TOPLAM 30.700,80    4.298,16       306,96     4.758,60        614,04              26.095,68              4.319,14              233,04                  2.302,56                23.846,09         36.073,44

     Not : Hesaplamalarda bekar asgari ücretli dikkate alınmıştır. Asgari ücret alıp, agi tutarı fazla olanların (eşi çalışmayan, çocuklu çalışanların), asgari ücretin düştüğü ayda bu uygulamadan faydalanabileceklerini belirtelim.

   

Yukarıda yer alan hesaplamalarda da görüleceği üzere, Eylül ayı itibariyle asgari ücretli çalışan (bekar) birinin ücretinde düşüş olduğu görülmektedir. Daha önceki senelerde de olduğu gibi, bu düşüşü sağlayan tutarlar asgari geçim indirimine ilave edilerek karşılanacaktır.

Tablo-II

   

                                     Gelir Vergisi Farkları

                  Gelir Verg.( I.Dilim)             Gelir Verg.( II.Dilim)            Fark

Eylül                    326,20                                  404,78                       -78,58

Ekim                   326,20                                  434,93                     -108,73

Kasım                 326,20                                  434,93                     -108,73

Aralık                  326,20                                  434,93                     -108,73

   

İlk dilim olan 18.000,00 TL’nin Eylül ayında aşılması ile birlikte, tabloda yer alan farkların, ödenecek ücretlere ilave edilerek, asgari ücret düşüşünden etkilenmemeleri sağlanmaktadır. Farkların asgari geçim indiriminden karşılanması, yasal düzenleme ile sürekli hale geldiğini de hatırlatmış olalım. (27.03.2018-30373 (2 Mükerrer) Resmi Gazete Madde 6)

Asgari Ücret Gelir Vergisi Farklarının Beyanı

Bilindiği gibi son birkaç yıldır asgari ücretlilerin maruz kaldığı gelir vergisi artışı, beyan tarafını da etkilemektedir. Bu etkileşim, muhtasar beyannamelerinde beyan edilen gelir vergisi ile asgari geçim indirimi alanlarını etkilemektedir.

Gelir vergisi farklarının yer aldığı Eylül -Aralık arasındaki aylara ilişkin, yer alan farkların sırasıyla matrah ve gelir vergisinde gösterilmesi, sonrasında asgari geçim indirimi satırına ilave edilerek beyan edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, gelir vergisi artışından asgari ücretlilerin etkilenmemesi sağlanmış olacaktır. Beyanlar, aylık bildirim yapanlar için Eylül ayından başlayarak (Ekim ayında beyan edilecek) sırasıyla ilgili aylardaki farklar, ilgili dönemlerde beyan edilecektir. Üç aylık beyanda bulunanların da Eylül ayında ilk kez bu uygulamaya dahil olacaklarını hatırlatırız.

Ücret bordrolarını hesaplayanların ve beyan aşamasında olanların, bu bilgileri göz önünde bulundurarak ilgili dönem işlemlerini unutmamalarını tavsiye ederiz.

   

***Burada yer alan açıklamalar, bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Şirket veya kurum özelinde farklılık gösterebilir. Konu hakkında uzman görüşü alınmasını tavsiye eder, herhangi bir dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden, oluşabilecek risklerden, sorumlu olmadığımızı bildiririz.